Označena arhiva

Životne spoznaje

Desiderata

Predivan tekst nadahnuća. Kažu da je ovo napisao američki odvjetnik i pjesnik Max Ehrmann (1872.-1945.). Svoju je poemu Desideratu (lat.desiderare željeti) o onome što možemo poželjeti u životu samozatajno napisao još 1927. godine no...

više