Označena arhiva

Ah ta ljubav

Provjerite svoju vezu – 5 različitosti između prave i toksične ljubavi

Postoji 5 ključnih razlika između prave ljubavi i toksične ljubavi. Ako ste ikada čitali Eckhart Tollea tada on ovu toksičnu ljubav objašnjava vezom tzv. tijela boli. Tijelo boli je sva...

više
Poruka dana

Prava ljubav

Prava ljubav je uzvišeno jednostavna. Za razliku od lažne ljubavi koja ima mnoge želje za dobivanjem, prava ljubav ima samo jednu težnju: davanje....

više