Poruka dana

Riječi i djela

lifeX.hr

djela

Ako nakon naših riječi ne dolaze dijela, onda su naše riječi prazne.

Riječi su važne, ali djela više govore.

Facebook komentari

lifeX.hr

Odgovori