Šareno

Otpad koji više nije otpad već sirovina za nove ideje

Lijepo je vidjeti kako se i kod nas neke stvari miču prema bolje. Dok se naši političari bore za svoje stolice, neki ljudi imaju dobre ideje i uspijevaju ih sprovesti u djelo.

Tako se u Prelogu otvorio prvi reuse centar za ponovnu uporabu otpada prema preporukama Zelene akcije. Ovaj centar sastoji se od dva dijela: izložbeno-prodajnog dijela 220 kvadrata i skladišno-radioničkog dijela, također od 220 kvadrata. Krupni (glomazni otpad) kao što je namještaj, obuća i odjeća, roba široke potrošnje (posuđe, knjige, igračke, dječja i sportska oprema,…) koji se inače bacao na odlagališta u centru će biti popravljen, uređen ili obnovljen nakon čega će se moći ponovno koristiti.

Koristi od centara su visok radni intezitet što iziskuje veći broj zaposlenih, zapošljavanje teže zapošljivih skupina ljudi te naravno produljenje roka trajanja dobara ponovnom uporabom čime se smanjuje pritisak na okoliš.

Cijela priča odnosi se na strategiju Zero Waste 2020 prema kojoj do 2020. godine planiraju odvojeno sakupiti i obraditi 70% otpada. Podsjetimo, u veljači prošle godine u gradu Prelogu se održala Zero Waste konferencija na kojoj je, na poticaj Zelene akcije, Grad Prelog i 6 općina u kojima živi oko 25.000 stanovnika,  (uslugu provodi poduzeće Pre-kom) potpisalo europsku ‘Zero Waste 2020’ strategiju.

Otvaranjem centra za ponovnu uporabu količine odvojeno prikupljenog korisnog otpada još će porasti, čime će Prelog i okolica učvrstiti svoje mjesto među najboljim europskim praksama.

Bravoooooo! Vjerujemo da će i ostatak Hrvatske povesti se ovim primjerom i učiniti nešto dobro sa svojim otpadom!

 

Facebook komentari

Komentari dozvoljeni

— obavezno *

— obavezno *