Poruka dana

Ljubaznost i strpljenje

lifeX.hr

ljubaznost

Jedan od najboljih načina kako možemo postati osoba s više ljubaznosti i strpljenja je da za početak počnemo vježbati te iste osobina sa nama samima.

Budite ljubazni prema sebi. Budite strpljivi sa sobom.

To će povećati vašu dobrotu, ljubaznost i strpljenje prema drugima.

Yehuda Berg

Facebook komentari

lifeX.hr

Odgovori