Životne spoznaje

Kako ostvariti uspjeh

lifeX.hr

LLM-Concentrations

Koncentracija je iznimno bitna za uspjeh, kako u školi ili na fakultetu, tako i u poslovnom, ali i u svakodnevnom životu. Predmet koncentracije ponekad može biti iznimno dosadan, no i u takvim uvjetima od nas se očekuje da određeni zadatak obavimo u zadanom roku, što gotovo uvijek zahtijeva čvrstu koncentraciju i posvećenost zadatku.

Nedostatak koncentracije često sa sobom nosi mnoge dodatne probleme – poteškoće pri učenju (ili na poslu), smanjenu kvalitetu obavljenog zadatka, ali i vlastito nezadovoljstvo zbog osjećaja da smo trebali/mogli uložiti više truda.

Kako biste izbjegli navedene situacije, pokušajte slijediti nekoliko savjeta kojima možete utjecati na poboljšanje koncentracije:

1. Počnite na vrijeme

Odgađanje učenja ili obavljanja određenog zadatka jedan je od čestih uzroka smanjene koncentracije. Razlog tome je nedostatak vremena, koji često sa sobom nosi i stres – glavni uzrok smanjene koncentracije.

Umjesto obavljanja stvari u posljednjem  trenutku, potrudite se osigurati više vremena nego što je uistinu potrebno za određeni zadatak. Na ovaj način, osim što ćete izbjeći stres, imat ćete i dovoljno vremena za odmor – što je također iznimno bitno za zadržavanje koncentracije.

Organizirajte vaše vrijeme tako da imate dovoljno vremena za obavljanje određenog zadatka, odmor, ali i za iznenadne obaveze koje se mogu pojaviti.

2. Osigurajte adekvatne uvjete za rad

Pokušajte pronaći odgovarajuće mjesto za rad i pripremite sve što vam je potrebno. Potrudite se to mjesto rezervirati isključivo za učenje (ili posao) jer će vam na taj način trebati puno manje vremena za privikavanje na ´radnu atmosferu´.

Osim toga, pokušajte prepoznati što vam iz okoline najčešće odvlači pažnju prilikom učenja ili na poslu i nastojite eliminirati (ili smanjiti) utjecaj takvih faktora.

Ukoliko vam prilikom učenja pažnju najviše odvlači računalo – ugasite ga, isti slučaj je i s glazbom, televizijom i sl. Smanjite što je više moguće svaku vrstu buke koja vam odvlači pažnju, kao i razgovor s kolegama na poslu ili ukućanima.

3. Motivacija i pozitivan pristup

Motivacija je jedna od najbitnijih stvari za dobru koncentraciju. Čak i onda kada su okolina i svi ostali bitni faktori savršeno posloženi i uređeni, osoba bez motivacije teško će se uspjeti koncentrirati na predmet pažnje.

Na motivaciju najčešće utječu jasni razlozi zbog čega se radi na zadatku, kakva je korist, smisao i svrha truda i vremena uloženog u postizanje i održavanje koncentracije. Iako se ponekad motivacija s vremenom lako izgubi, pokušajte stalno imati na umu ciljeve koje želite postići – ako je potrebno, zapišite ih na papir!

Ponekad ćete se možda naći u situaciji kada ostvarenje određenog cilja neće biti dovoljna motivacija. Primjerice, ukoliko vam je cilj završiti fakultet (ili dobiti plaću ), a nalazite se pred zadatkom koji vam se čini potpuno irelevantnim – neka vam motivacija bude da takav zadatak obavite što prije, kako biste se mogli posvetiti ´bitnijim´ stvarima. Razmišljajte o onom osjećaju koji vas čeka kada zadatak bude obavljen…

Pozitivan pristup sastavni je dio učinkovite motivacije – ukoliko zadatku pristupite razmišljajući negativno, njegovo obavljanje učinit ćete još težim. Umjesto toga, pokušajte pronaći nešto korisno ili zanimljivo u zadatku koji trebate obaviti. Na ovaj način ćete cijeli proces učiniti manje mukotrpnim za sebe, a rezultati će sigurno biti bolji.

4. Postavite realne i jasno definirane ciljeve

Postavljanje realnih i jasno definiranih ciljeva u uskoj je vezi s organizacijom vremena i odgađanjem obavljanja određenog zadatka. Budete li potonje opravdavali time da ćete ´sutra učiti/raditi cijeli dan´, vjerojatno ćete se unaprijed osuditi na neuspjeh.

Budite svjesni svojih mogućnosti i potrudite se biti objektivni kod postavljanja ciljeva i organizacije vašeg vremena. Ovo je u uskoj vezi s koncentracijom s obzirom da nerealni ciljevi često doprinose smanjenoj koncentraciji, tako što osjećaj da nećemo moći izvršiti zadano često djeluje demotivirajuće.

5. Bavite se samo jednom stvari u određenom periodu

Ukoliko imate problema s koncentracijom, nikako ne biste trebali raditi više stvari istodobno.

Multitasking je danas poželjan (i nužan), no često može utjecati na smanjenu koncentraciju. Umjesto da zadatke obavljate istodobno, odredite prioritete i rješavajte ih zasebno – na ovaj način vjerojatno ćete višestruko smanjiti vrijeme koje je potrebno za njihovo izvršavanje.

6. Nagradite se

Prije nego se uhvatite posla, odredite što će vam biti nagrada za obavljeni rad. Ovakvo razmišljanje djeluje vrlo motivirajuće, a već smo napomenuli kako je to od iznimne važnosti za dobru koncentraciju.

Međutim, nemojte dopustiti da vam razmišljanje o ´nagradi´ remeti koncentraciju. Potrudite se obaviti zadano, a nakon obavljenog posla ostavite dovoljno vremena za uživanje u nagradi.

via: krenizdravo.com

Facebook komentari

lifeX.hr

Odgovori