Životne spoznaje

Udaljenost srca

lifeX.hr

Two_Hearts_in_Heavenly_Clouds

Danas vam poklanjamo jednu predivnu hinduističku priču. Vjerujemo da će vam se jako sviđati.

Jednog dana je jedan hinduistički mudrac sa svojim učenicima došao da Gangesa da se okupa. Dok su hodali, prošli su kraj jedne obitelji koja se jako svađala i međusobno su vikali jedni na druge. Mudrac je upitao svoje učenike:“Znate li zašto oni viču?“

Učenici su malo razmišljali, a onda je jedan odgovorio:“ Izgubili su prisebnost, pa zato viču!“

„Ali zašto treba vikati kada je  druga osoba tik uz njih, zar ne mogu reći ono što misle nekako drugačije?“-upitao je mudrac. Učenici su šutjeli, nisu znali odgovor, a onda ima je mudrac objasnio. „Kada su ljudi ljuti jedni na druge, njihova srca se toliko distanciraju, da ljudi moraju vikati kako bi glasom prekrili tu udaljenost.

A što se događa kada se ljudi vole? Udaljenost među srcima postaje toliko mala da se međusobno čuju čak i kada tiho šapuću. A kada se vole još i više, srca su toliko blizu da više i ne trebaju šaputati  već samo gledaju jedno drugima u oči i to im je dovoljno.“

Tada je  mudrac zastao, pogledao svoje učenike pa nastavio:“ Kada se naljutite na nekoga koga volite, tada nemojte još izgovarati riječi koje će dodatno udaljiti vaša srca, jer se može dogoditi da ta udaljenost postane tako velika da srca više neće znti pronaći put nazad i zauvjek će ostati udaljena!“

Facebook komentari

lifeX.hr

Odgovori